• การเชื่อมข้อมูลผู้ป่วย SMI-V CARE 533 total views 36 recent views

    ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยจิตเวชและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง SMI-V ในระบบ SMI-V CARE
    โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).